Pomoc prawna

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń MS i GIS

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zmianach w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

KOMUNIKAT DOT. DOSTĘPNOŚCI DO NIEODPŁATNYCH USŁUG POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI  W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019

Od początku 2019 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom". W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice ustalono harmonogram punktów na rok 2019.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu :                                42 225 40 80

opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.pabianice.plw godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach :

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,
Wtorek 8.00-17.00,
Piątek 8.00-15.00

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo -administracyjnym lub,

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo -administracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80 lub drogą emaliową : npp@powiat.pabianice.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

                                                                 

Karta informacyjna poradnictwa - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Karta informacyjna poradnictwa - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PABIANICKIEGO

 

Listę punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz godziny ich urzędowania, a także szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej można także znaleźć na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 
 

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna