Praktyki studenckie

Praktyki dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Studenci Wydziałów Prawa i Administracji najczęściej kierowani są na praktyki grupowo przez macierzyste uczelnie. Studenci, którzy chcą odbyć praktyki indywidualne w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, powinni złożyć następujące dokumenty:

  • porozumienie / umowa między sądem a uczelnią dotyczące praktyk, podpisane przez przedstawiciela uczelni (można skorzystać z załączonego wzoru)
  • wniosek o przyjęcie na praktyki skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Pabianicach,ul. Partyzancka 105/127, pok. 110. Organizator Szkolenia wyznacza każdemu studentowi patrona praktyk, po czym kieruje go na szkolenie z BHP i ochrony informacji niejawnych.

Bliższych informacji o praktykach w Sądzie Rejonowym w Pabianicach udziela:

Oddział Administracyjny

tel.: 42 22 55 101

 

UWAGA! Studenci, którzy chcą odbywać indywidualne praktyki w sądach rejonowych okręgu łódzkiego, powinni składać dokumenty w wybranych sądach.

Praktyki dla studentów innych kierunków w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądach rejonowych okręgu łódzkiego 

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądach rejonowych, powinni złożyć w Oddziale Kadr/ Administracyjnym wybranego sądu rejonowego następujące dokumenty:

  • porozumienie / umowa między sądem a uczelnią dotyczące praktyk, podpisane przez przedstawiciela uczelni (wzór);
  • skierowanie na praktyki studenckie (wzór).

Po zakończeniu praktyk należy uzyskać zaświadczeniu o ich ukończeniu (wzór).

Bliższych informacji o praktykach w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu łódzkim udziela:

Biuro Kuratora Okręgowego

tel.: 42 67-78-920

e-mail: bko@lodz.so.gov.pl

 

Materiały informacyjne oraz inne dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

 

UWAGA! Osoby zainteresowane praktykami w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów powinny się kontaktować z tymi jednostkami.  Decyzja o możliwości odbycia praktyk należy do kierowników OZSS i nie wymaga zgody prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. 
 
Kontakt: 
I OZSS
91-450 Łódź, ul. Tokarska 7 
sekretariat tel./fax. 42 655-10-00
 
II OZSS
96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35
sekretariat  tel./fax.  46 832-52-32